Koordinatorica CEEPUS mreže posjetila Univerzitet u Tuzli

U periodu od 25. do 29.10.2021. godine  prof. dr. Milica Popović koordinatorica CEEPUS mreže “Advanced Trends in Education and Research of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Macromolecules” posjetila je Univerzitet u Tuzli i Katedru za organsku hemiju Tehnološkog  fakulteta.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 05.11.2021. god.

 

U periodu od 25. do 29.10.2021. godine  prof. dr. Milica Popović koordinatorica CEEPUS mreže “Advanced Trends in Education and Research of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Macromolecules” posjetila je Univerzitet u Tuzli i Katedru za organsku hemiju Tehnološkog  fakulteta.

 

Prof. dr. Milica Popović je održala predavanja kao i prezentaciju o mogućim razmjenama studenata i akademskog osoblja, te održala sastanak sa prorektorom za nastavu i studentska pitanja  prof. dr. Jasminom Suljagićem koji je i lokalni koordinator za CEEPUS mrežu na Tehnološkom fakultetu.