Kreativno razmišljanje / Hackathon Creative Thinking na temu “Obrazovanje za 21. vijek sa fokusom na Kampus Univerziteta u Tuzli”

Hackathon Creative Thinking - Kampus Univerziteta u Tuzli

Udruženje Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla i Udruženje KulturaMedia Sarajevo u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, u okviru programa V međunarodnih „BH sedmica inženjerstva“ organizuje Prvi Hackathon creative thinking/ kreativno razmišljanje na temu: “Obrazovanje za 21. vijek sa fokusom na Kampus Univerziteta u Tuzli”.

-.-.-.-.-

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju
Tuzla, 05.12.2022. god.

 

Udruženje Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla i Udruženje KulturaMedia Sarajevo u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, u okviru programa V međunarodnih „BH sedmica inženjerstva“ organizuje Prvi Hackathon creative thinking/ kreativno razmišljanje na temu: “Obrazovanje za 21. vijek sa fokusom na Kampus Univerziteta u Tuzli”.

Hackathon će se održati 14 i 15. decembra ove godine u Narodnom pozorištu Tuzla.


Više informacija možete pronaći na slj. webadresi:

https://bhing.ba/hackathon