Ljubav prema medicini naslijeđena iz porodice: Mirna Alečković – Halilović

Univerzitet u Tuzli - Ljubav prema medicini naslijeđena iz porodice: Mirna Alečković - Halilović

 

„Mama i djed“ – pisalo je u Mirninom spomenaru na pitanje o njenim uzorima u životu. Dok su njenim vršnjacima uzori bili glumci, pjevači i druge „celebrity“ ličnosti, danas profesorica, Mirna Alečković-Halilović od osnovne škole znala je šta želi raditi u svom životu.

 

Rođena je u Tuzli 27.12.1997. godine. Osnovnu školu kao najbolja učenica i tri razreda srednje škole završila je u Tuzli, a potom je kao najbolja učenica poslana da srednjoškolsko obrazovanje završi u Sjedinjenim Amričkim Državama. Ponuđeno joj je da kao njihov stipendista školovanje nastavi na koledžu po svome izboru. Ipak, Mirna odlučuje da se vrati kući i nastavi porodičnu tradiciju, da kao njen djed i oba roditelja, i ona – bude ljekar.

 

Profesorica Alečković-Halilović u roku je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli kao najbolji student njene generacije u 2002. godini. Postdiplomski studij završila je također na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2007. godine, a doktorirala je 2011. godine. Za vanrednu profesoricu izabrana je već 2019. Godine na Katedri interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Internu medicinu specijalizirala je 2009. godine, a tada je počela raditi i na Odjelu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, da bi 2019. godine postala šef Odsjeka za transplantaciju, a 2022 .godine šef kompletnog Odjeljenja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega.

 

Subspecijalizaciju iz nefrologije završila je na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ali takođe i internacionalnu, šestomjesečnu, u Velikoj Britaniji, pod pokroviteljstvom Svjetskog udruženja nefrologa (ISN- International Society of Nephrology) kao prvi ljekar iz Bosne i Hercegovine sa titulom ISN nefrologa. Na edukaciji je provela i preko dva mjeseca u Kliničkom centru Ljubljana.

Posvećena je akademskom i profesionalnom lokalnom, regionalnom i internacionalnom umrežavanju nefrologa, internista i drugih specijalnosti uz promicanje holističkog pristupa pacijentu, ali i edukaciji i stvaranju novih prilika mladim ljekarima kroz regionalne i internacionalne projekte.

 

Projekt koji je omogućio subspecijalizacije mladim nefrolozima sa UKC-a Tuzla

Profesorica Alečković-Halilović je sa kolegicom profesoricom Enisom Mešić i kolegom Ahmedom Aimunom iz Velike Britanije, a pod porkoviteljstvom ISN-a sa fokusom na transplantaciju bubrega pokrenula projekt Sister Renal Centers (Sestrinski renalni centri) 2014. godine.   

Projekt je brzo dosegao najviši nivo, A, u vrlo kompetitivnom procesu, priča nam profesorica Alečković-Halilović.

„Time je naš centar na svjetskoj mapi postao prepoznatljiv kao centa rkoji može ponuditi edukaciju manje razvijenim centrima. U sklopu tog projekta pet je nefrologa, dvije diplomirane medicinske sestre i jedan transplant hirurg iz Velike Britanije bilo u posjeti UKC-u Tuzla, te još jedan nefrolog u sklopu dodatnog ISN programa-Educational Ambasador (Edukacioni ambasador) i tom prilikom omogućena je edukacija iz transplantacije i biopsije ne samo osoblja njihovog odjela, nego osoblja svih službi uključenih u transplantacijsku medicinu“.

Čak i tokom COVID19 pandemije ljekarima je omogućeno da svakog ponedjeljka virtualno učestvuju na edukativnim sastancima centra u Velikoj Britaniji, a u novembru 2021. godine održan je čak i jedan hibridni sastanak kada je britanski nefrolog u UKC-u Tuzla zajedno sa virtualno prisutnim još četvero kolega iz Velike Britanije održao edukaciju iz trasplantacije za različite specijalnosti uključene u transplantaciju u Tuzli i Sarajevu.

Tri su nefrologa iz Tuzle, zahvaljujući ovoj saradnji, prošla šestomjesečnu subspecijalizaciju iz nefrologije u Velikoj Britaniji, čime su, kao i profesorica Alečković-Halilović stekli zvanje subspecijaliste nefrologa Svjetskog udruženja nefrologa.

Profesorica Alečković-Halilović već je tri puta dobila poziv za učešće u prezentaciji zanimljivih slučajeva pred UK Kidney Academy (Bubrežna akademija Velike Britanije) gdje je primat dala svojim specijalizantima koji su pod njenim mentorstvom prezentirali čak pet slučajeva za koje su britanski stručnjaci „rekli da osjećaju da su tokom rada više sami naučili nego što su pomagali“.  

Profesorica Alečković-Halilović urednik je i koautor domaćih ali i regionalnih i internacionalnih udžbenika iz oblasti interne medicine, nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, autor i koautor brojnih naučnih i stručnih članaka prevashodno u internacionalnim medicinskim i nefrološkim časopisima, od čega i onim najprestižnijim, a citirana je preko 400 puta (Research Gate).

Također je periodični recenzent za nekoliko međunarodnih časopisa i voditelj je, ili uključena u nacionalne i međunarodne kliničke studije. Pored različitih edukativnih kurseva, sudjelovala je na brojnim lokalnim, regionalnim i međunarodnim naučnim konferencijama uključujući i brojna pozivna predavanja.

 

Priznata na svjetskom i regionalnom nivou

Zbog svojih naučnih, stručnih, ali i postignuća na polju edukacije, proglašena je predstavnikom nefrologa do 45 godina starosti za regiju Centralne i Istočne Europe pri Svjetskom udruženju nefrologa gdje je član više odbora, vrlo aktivna i više puta pohvaljena, a naredne godine pripala joj je čast da predsjedava sesijom koja će otvoriti naredni Svjetski kongres nefrologa.  

Pored tog internacionalnog priznanja, naročito je ponosna, kaže, što je prepoznata i priznata i regionalno pa joj je posebna čast što je, pored internacionalnih, imala česte pozive da učestvuje kao pozvani predavač na regionalnim respektabilnim naučnim i stručnim skupovima što je rezultiralo i različitim regionalnim projektima, publikacijama, a sada vrlo aktivno radi na revitalizaciji od ranije postojeće odlične saradnje sa regionalnim centrima u smislu kontinuirane edukacije njenih mladih kolega.

 

Ljestvicu uspjeha održati i podići naviše

Profesorica Alečković-Halilović kaže da „ima sreću da radi na Odjeljenju za efrologiju, dijalizu i transplantaciju gdje je oduvijek postojao kontinuitet autoriteta educiranih još u ono vrijeme u najboljim centrima u bivšoj Jugoslaviji, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, Austriji, Francuskoj, Velikoj Britaniji…“

Naročito je zahvalna svojoj mentorici prof. dr med. sci. Enisi Mešić na „svesrdnoj podršci i prilikama koje je svima stvarala, a koje je ona iskoristila i nastoji to pored svojih uspjeha opravdati mentorišući mlade kolege ne samo stručno, u svakodnevom radu, kroz mentorstvo specijalizacija, već i kao mentor doktorata“.

Alečković-Halilović kaže da joj je dužnost kao šefu jednog takvog prestižnog odjeljenja na prestižnoj klinici kakva je Klinika za interne bolesti, i unutar respektabilne ustanove poput Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli,  i profesoru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli da održi stručnu i naučnu ljestvicu visoko gdje su je njeni učitelji digli, ali i da je pomjeri naviše.

 

Porodica je neizbježna karika u lancu uspjeha

Svi uspjesi profesorice Alečković-Halilović bili bi, kako kaže, nemogući bez ljubavi i podrške porodice i ukućana, supruga i dvije kćerke.

Pored porodice i prijatelja koji su joj najvažniji, važnim aspektom svoga života smatra obrazovanje, kako formalno tako i neformalno, te putovanja.

„Oboje, i obrazovanje i putovanja, trebaju trajati dok smo za njih sposobni“, kaže Alečković-Halilović.

Zajedno, ljubav prema putovanjima, ali i učenju, odvela ju je na razne destinacije u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u nešto egzotičnije krajeve poput Indije, Japana, Egipta, Katara, nešto poznatijeg sada nakon Svjetskog prvenstva u fudbalu, a njenoj porodici izuzetno dragog jer je suprug tamo radio kao ginekolog.

 

Biti više zainteresiran nego interesantan

Profesorica Alečković-Halilović promovira i podržava edukaciju naših mladih ljudi u regiji i inostranstvu „jer tek će to da im da treću dimenziju, i u životu i u poslu, a i time će se nastaviti i dugogodišnja tradicija na Odjeljenju nefrologije, dijalize i transplantacije“.

Tim povodom kaže: “Mi svi naravno želimo da se naši mladi ljudi otisnu i dokažu u inostranstvu, ali i da se vrate i nastave svoje karijere u Bosni i Hercegovini. To  međutim nije samo dovoljno željeti – mi im moramo stvoriti okruženje u koje se žele vratiti i imati dovoljno integriteta i dosljednosti kako bi bili uzori današnjim mladim ljudima. Ponosna sam što mi studenti i mladi ljekari govore da sam i uzor i podrška. Nažalost, danas je ljudima često bitnije kakav utisak ostavlja njihov avatar na društvenim mrežama, ali ne zaboravimo da imati pratioce u stvarnom životu znači puno i za nas same, ali i za te iste ljude koji će našim utabanim stopama i na našim ramenima biti još bolji ambasadori naše države od nas samih”.  

Mladima poručuje ono čime se i sama u životu vodi:

„Ostani radoznao, ne prestaj učiti i rasti i uvijek nastoj biti više zainteresiran nego interesantan”.

 

Ljubav prema medicini naslijeđena iz porodice, Mirna Alečković – Halilović