LOKACIJE POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA,  NA FAKULTETE / AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Prijemni ispit će se održati dana 06. 07. 2021. godine u 10,00 sati. Obavještavaju se  kandidati koji su aplicirali  na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na: Akademiju dramskih umjetnosti, Ekonomski fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno matematički fakultet, Rudarsko geološko – građevinski fakultet, Tehnološki fakultet, da će se prijemni ispit održati  u prostorijama gore navedenih fakulteta.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 30.06.2021. god.

 

Prijemni ispit će se održati dana 06. 07. 2021. godine u 10,00 sati.

Obavještavaju se  kandidati koji su aplicirali  na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na:

 1. Akademiju dramskih umjetnosti,
 2. Ekonomski fakultet,
 3. Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
 4. Filozofski fakultet,
 5. Pravni fakultet,
 6. Prirodno matematički fakultet,
 7. Rudarsko geološko – građevinski fakultet,
 8. Tehnološki fakultet,

da će se prijemni ispit održati  u prostorijama gore navedenih fakulteta.

Kandidate koji su aplicirali za upis na Fakultet elektrotehnike obavještavamo da će se prijemni ispit održati u prostorijama Fakulteta elektrotehnike  na adresi Franjevačka 2, Tuzla  i u Gimnaziji „Meša Selimović“ Tuzla na adresi dr. Tihomila Markovića, Tuzla.

Kandidate koji su aplicirali za upis na Medicinski fakultet obavještavamo da će se prijemni ispit održati u:

 • prostorijama Medicinskog fakulteta  na adresi Univerzitetska 1, Tuzla,
 • Univerzitetskoj sportskoj dvorani na adresi Univerzitetska 2, Tuzla,
 • Studentskom restoranu Studentskog centra  na adresi Muhameda Hevaija Uskufija 7, Tuzla
 • prostorijama Fakulteta za tjelesni odgoj i sport na adresi 2. oktobra broj 1. Tuzla,
 • Kampusu Univerziteta u Tuzli, u amfiteatrima 1, 2 i 3 na adresi Armije Bosne i Hercegovine b.b., Tuzla.

Kandidate koji su aplicirali za upis na Farmaceutski fakultet obavještavamo da će se prijemni ispit održati u  JU Mješovitoj srednjoj hemijskoj školi Tuzla  na adresi Bosne Srebrene 8, Tuzla.

Kandidate koji su aplicirali za upis na Edukacijsko rehabilitacijski fakultet obavještavamo da će se prijemni ispit održati u  Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ na adresi Muhameda Hevaija Uskufija 3, Tuzla.

Kandidate koji su aplicirali za upis na Mašinski fakultet obavještavamo da će se prijemni ispit održati u Kampusu Univerziteta u Tuzli  (učionica 06A i 06B)  na adresi Armije Bosne i Hercegovine b.b., Tuzla.

 

NAPOMENA: Spiskovi kandidata sa tačnom lokacijom polaganja prijemnog ispita  bit će objavljeni na web stranicama fakulteta i web stranici Univerziteta u Tuzli www.unitz.ba u petak 02. 07. 2021. godine poslije 16,00 sati.