Master programi na Institutu za međunarodno pomorsko pravo Međunarodne organizacije Malta

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 18.03.2022. god.

 

Medunarodni Institut za pomorsko pravo (IMLI), Republika Malta, upućutio je poziv za podnošenje prijava na master program iz oblasti međunarodnog pomorskog prava i međunarodne pomorske organizacije koji će se održati na Malti u periodu od oktobra 2022. godine do jula 2023. godine.

 

Programi Instituta za međunarodno pomorsko pravo se sprovode isključivo na engleskom jeziku i od kandidata se traži da tečno govore engleski jezik i da posjeduju osnovne komjuterske vještine.


Master programi Instituta obuhvataju oblasti:

-Međunarodno pomorsko pravo,
-Međunarodno pravo iz oblasti pomorskog prevoza,
-Međunarodno pravo iz oblasti pomorske sigurnosti,
-Međunarodno pravo iz oblasti očuvanja pomorske sredine,
-Ostale oblasti međunarodnog pomorskog prava


Svi kandidati moraju popuniti prijavni formular i priložiti sljedeće:


-Kopiju univerzitetske diplome ovjerenu od strane Univerziteta koje je izdalo diplomu,
-Kopiju potvrde o poznavanje engleskog jezika,
-Obrazac ljekarskog Izvještaja popunjenog od strane registrovanog državnog ljekara,
-Pismo namjere napisano od strane kandidata, u kome se navode razlozi za prijavu,
-Dva pisma preporuke.
-Potvrdu o uplaćenoj (bespovratnoj) naknadi za prijavu i obradu u iznosu od 150 EUR Kandidati mogu preuzeti obrasce za prijavu na web stranici: 

https://imli.org/programmes-and-courses/ll-m-programme/


Krajnji rok za podnošenje aplikacije je 01.04.2022. godine, a više informacija dostupno je putem web stranica: http://wwvv.imli.org ili http://www.imo.org