Međunarodna konferencija o primijenjenim naukama ICAS 2022

ICAS logo

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba
Tuzla, 15.02.2022.god.Međunarodna konferencija o primijenjenim naukama ICAS 2022
25.
– 28. maj 2022., Banja Luka

 

Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet, zajedno sa Univerzitetom u Temišvaru, Fakultetom tehničkih nauka Hunedoara, organizuje Međunarodnu konferenciju o primijenjenim naukama ICAS 2022. Konferencija će se održati od 25. do 28. maja 2022. godine na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci.

Konferencija ICAS je prepoznata kao veoma uspješna međunarodna konferencija koja pruža priliku inženjerima, istraživačima i stručnjacima širom svijeta da predstave najnovija naučna i stručna dostignuća iz oblasti primijenjenih nauka. Cilj konferencije je približiti nova istraživanja i rezultate učesnicima konferencije, te diskutovati o mogućnostima njihove primjene na industrijske sisteme.

Poziv za prijavu radova za konferenciju otvoren je do 20.04.2022. godine. Važno je napomenuti da za svaki rad najmanje jedan autor mora biti registrovan kao izlagač. Svaki izlagač će imati do 15 minuta za prezentaciju rada, a radni jezik konferencije je engleski.

Obrazac za prijavu izlagača koji možete preuzeti u nastavku potrebno je poslati na e-mail:
icasbl2022@gmail.com

Obrazac za prijavu

Više informacija o konferenciji možete dobiti na službenoj stranici konferencije:
https://icas.science/ ili putem emaila: conference@icas.science