Međunarodne naučne konferencije u organizaciji Fondacije za nauku i obrazovanje Bugarske

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba
Tuzla, 18.05.2022.god.

 

Fondacija za nauku i obrazovanje Bugraske organizuje sa partnerima niz međunarodnih naučnih konferencija koje će se održati u toku godine na teme kako slijedi:

 

Agriculture and Food, 10. Međunarodna konferencija, 16. – 19. avgust;

 

Ecology and Safety, 31. Međunarodna konferencija, 16. – 19. avgust;

 

Materials, Methods and Technologies, 24. Međunarodna konferencija, 19.- 22. avgust;

 

Economy and Business, 21. Međunarodna konferencija, 22. – 25. avgust;

 

Education, Research and Development, 13. Međunarodna konferencija, 25. – 28. avgust ;

 

Language, Individual, and Society, 16. Međunarodna konferencija, 25. – 28. avgust;

 

Više informacija o konferencijama i načinima učešća možete preuzeti sa stranice: https://www.sciencebg.net/en/