Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Univerzitet u Tuzli - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se 03.12. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) više od milijardu osoba ima neku vrstu invaliditeta, od čega je preko 100 milijuna djece i taj broj raste iz dana u dan. Osnovni ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom su podizanje svjesnosti društva i poboljšanje kvalitete života osoba sa invaliditetom.

-.-.-.-.-

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 08.12.2022. god.

 

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se 03.12. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) više od milijardu osoba ima neku vrstu invaliditeta, od čega je preko 100 milijuna djece i taj broj raste iz dana u dan. Osnovni ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom su podizanje svjesnosti društva i poboljšanje kvalitete života osoba sa invaliditetom.


Naglašavajući potencijale, a ne ograničenja, stvaramo uvjete za ravnopravno socijalno uključivanje! Tim povodom, studenti drugog ciklusa studija, budući magistri logopedije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta su s dr.sci. Silvom Banović, v.ass željeli poslati poruku javnosti –

Znanjem i sposobnostima možemo izgraditi društvo u kojem ćemo imati priliku ostvarivati pune potencijale svakog pojedinca, bez diskriminacije i stigme!

 

Važno je istaknuti da se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli obrazuju budući stručnjaci za rad s osobama s komunikacijskim teškoćama, ali i sa teškoćama sluha, intelektualnim teškoćama, motoričkim onesposobljenjima, teškoćama vida i problemima u ponašanju.