Međunarodni dani Univerziteta u Tuzli

Medjunarodni dani na Univerzitetu u Tuzli

Studenti drugog i trećeg ciklusa studija, istraživači predstavite svoje projektne ideje, pogledajte prezentacije projektnih ideja drugih istraživača, pronađite potencijalne partnere na Sajmu projektnih ideja koji će se održati u drugoj polovini oktobra 2021. godine.

-.-.-.-.-

Ured za međuuniverzitetsku saradnju 
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.07.2021. god.

 

Studenti drugog i trećeg ciklusa studija, istraživači

  • Predstavite svoje projektne ideje
  • Pogledajte prezentacije projektnih ideja drugih istraživača
  • Pronađite potencijalne partnere na

Sajmu projektnih ideja

druga polovina oktobra 2021. godine.

 

Za više informacija pratite:
www.unitz.ba