Međunarodni webinar “MATEMATICS WITH A HUMANISTIC APPROACH”

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 26.05.2021. god.

 

Ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael, izraelska agencija za međunarodni razvoj MASHAV i Veleposlanstvo Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani Vas pozivaju na međunarodni webinar “MATHEMATICS WITH A HUMANISTIC APPROACH“, koji će se održati od 28. lipnja do 26. srpnja 2021. godine i uključivati će 5 online sastanaka.

Više o webinaru:

Pandemija koronavirusa nameće potrebu za hitnim promjenama u metodologiji podučavanja matematike. Polazeći od pretpostavke da nastava mora biti ravnomjerno pristupačna svim učenicima, neophodno je planirati obrazovne modele koji uočavaju socijalne, emocionalne i akademske razlike kod učenika, a koji utječu na njihovo učenje. Matematika s humanističkim pristupom nastoji promijeniti prirodu nastave i nastavnog okruženja i učenje učiniti značajnijim i relevantnijim za sve sudionike tog procesa. Ova aplikacija mijenja pedagoški pristup i kulturu nastave matematike, tako da se u nastavnom planu uzimaju u obzir osobne karakteristike učenika i nastavnika. To znači da moraju postojati jasni ciljevi i metodologije koji uključuju ono što je čovjeku dostupno, vrijedno i zanimljivo u matematici. „Koga mi učimo“ nije ništa manje važno od „onoga što mi učimo“.

Ciljevi:

  • Stvaranje različitih matematičkih aktivnosti u učionici u korelaciji sa osobnim osobinama učenja učenika.
  • Razviti podržavajuće situacije koje vode obnovljenom stavu nastavnika i učenika u vezi sa matematičkim obrazovanjem.
  • Osigurati alate za obrazovanje relevantne za trenutne promjene
  • Analizirati i raditi na vještinama i promjenama u obrazovnim sistemima.

Kome je webinar namijenjen:

Webinar je namijenjen ravnateljima škola, razrednicima odjeljenja te koordinatorima za matematiku pri ministarstvima obrazovanja; također, tečaj je namjenjen za uposlenike ministarstava obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH koji su u doticaju sa podučavanjem matematike, stručno-pedagoške nadzornike, kao i vodeće nastavnike fokusirane na matematiku u osnovnim i srednjim školama.

Dodatni detalji i prijava:

Kandidati trebaju dobro vladati engleskim jezikom.
Sudionicima će trebati pristup svim alatima potrebnim za webinar (računalo, kamera, mikrofon, zvučnici i stabilna internetska veza).
Ambasada može preporučiti 5 kandidata iz BiH.

Prijave se vrše putem priloženog formulara koji je potrebno ispuniti na engleskom jeziku i poslati najkasnije do 4. lipnja 2021. na: enci001@gmail.com

Više o webinaru možete pronaći u brošuri u prilogu.

MATHEMATICS WITH A HUMANISTIC APPROACH – brošura

REGISTRATION FORM