Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport potpisan Sporazum o naučno-stručnoj i pedagoškoj saradnji

Univerzitet u Tuzli - Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport potpisan Sporazum o naučno-stručnoj i pedagoškoj saradnji

 

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, 11.01.2024. godine upriličeno je potpisivanje Sporazuma o naučno-stručnoj i pedagoškoj saradnji između Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Personalnog trening studija „Shape Up“ iz Tuzle. Potpisivanju su pristupili prof.dr. Vlatko Šeparović, dekan Fakulteta i prof. Armin Bukvić, osnivač i vlasnik trening studija.

Potpisani sporazum definiše zajednički interes i želju za uspostavljanje različitih vidova saradnje na polju realizacije zajedničkih interesa u oblastima djelatnosti Fakulteta kao i personalnog trening studija „Shape Up“.

Poseban oblik saradnje strana u sporazumu odnosi se na organizovanje i izvođenje praktične nastave za potrebe studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.

Također, potpisnici Sporazuma će međusobno sarađivati kroz različite vidove saradnje, a posebno kroz:

  • realizaciju projekata koji su od interesa za unapređenje tjelesnog odgoja i razvoj sporta;
  • realizaciju projekata koji su osmjereni na edukaciju, obrazovanje i usavršavanje u oblastima interesa za obje institucije;
  • razmjenu akademskog i stručnog osoblja u redovnim i posebnim edukativnim i trenažnim procesima u kojima strane učestvuju;
  • učešće studenata Fakulteta i članova u realizaciji obostrano iskazanih programskih sadržaja;
  • organizovanje zajedničkih seminara i radionica;
  • druge vidove saradnje od zajedničkog interesa.

 

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport potpisan Sporazum o naučno-stručnoj i pedagoškoj saradnji