Na Univerzitetu u Tuzli održan je Okrugli sto posvećen internacionalizaciji univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini

Na Univerzitetu u Tuzli održan je Okrugli sto posvećen internacionalizaciji univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini

 

Okrugli sto na temu “Internacionalizacija na univerzitetima/sveučilištima u BiH” održan je na Univerzitetu u Tuzli, dana 07.12.2023. godine, pod pokroviteljstvom Ambasade Francuske u BiH i Francuskog Instituta u BiH.

Na Okruglom stolu, pored domaćina Univerziteta u Tuzli, učešće su uzeli predstavnici Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta Istočno Sarajevo, Univerziteta u Banjoj Luci, Internacionalnog univerziteta Sarajevo, Centra za informisanje i priznavanje – CIP BiH i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

Na Okruglom stolu razmijenjena su iskustva i izazovi internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na mogućnosti i prepreke za pristupanje evropskim alijansama, pokretanje zajedničkih studijskih programa i studijskih programa na engleskom jeziku.

Učesnici Okruglog stola istakli su važnost redovnog održavanja ovakvih događaja u svrhu kreiranja i pokretanja zajedničkih inicijativu za stvaranje pretpostavki za unapređenje nastave i nauke i jačanje međunarodne saradnje na bosanskohercegovačkim univerzitetima/sveučilištima.

Pokrovitelji ovog značajnog skupa bili su Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i Francuski Institut u Bosni i Hercegovini.

 

  

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

 Ured za NIR                                                          

 

Okrugli sto “Internacionalizacija na univerzitetima/sveučilištima u BiH”