NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT, juli 2023.

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit prvog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini.
Prema informacijama s fakulteta/Akademije, svi prijemni ispiti su održani u skladu s procedurama i pravilima.

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni do 05.07.2023. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije i web stranici Univerziteta (pod šifrom koju su kandidati dobili prilikom pristupanja prijemnom ispitu) u roku utvrđenom Konkursom. Konačne rang-liste bit će objavljene u srijedu, 12.07.2023. godine, a upis primljenih kandidata obavit će se od 14.07. do 20.07. 2023. godine.

Na studijskim programima na kojima se ne popuni broj predviđen konkursom na prvom upisnom roku, organizirat će se drugi upisni rok za koji će se prijave podnositi od 22.08. do 01.09.2023. godine. Prijemni ispit drugog upisnog roka održat će se 05.09. 2023. godine u 10,00 sati. Privremena rang lista će biti objavljena 06.09.2022. godine, a konačna 12.09.2022. godine.

Univerzitet u Tuzli će po usvajanju konačnih rang listi, od 13.09. do 22.09.2023. godine vršiti upis primljenih kandidata, koji su na drugom upisnom roku stekli pravo na upis u akademsku 2023/24. godinu.

 

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

 

[SLGF id=25669]