NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit prvog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakukltetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini.
Prema informacijama s fakulteta/Akademije, svi prijemni ispiti su održani u skladu s procedurama i pravilima.

-.-.-.-.-

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 05.07.2022. god.Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit prvog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakukltetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini.
Prema informacijama s fakulteta/Akademije, svi prijemni ispiti su održani u skladu s procedurama i pravilima.

 

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni do 06. 07. 2022. godine godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene u srijedu, 13.07.2022. godine, a upis primljenih kandidata obavit će se od 14. 07. do 21. 07. 2022. godine.

 

Na studijskim programima na kojima se ne popuni broj predviđen konkursom na prvom upisnom roku, organizirat će se drugi upisni rok za koji će se prijave podnositi od 23. 08. do 02.09.2022. godine. Prijemni ispit drugog upisnog roka održat će se 06.09. 2022. godine u 10,00 sati. Privremena rang lista će biti objavljena 07.09.2022. godine, a konačna 13.09.2022. godine.

 

Univerzitet u Tuzli će po usvajanju konačnih rang listi, od od 14. 09. do 21. 09. 2022. godine vršiti upis primljenih kandidata, koji su na drugom upisnom roku stekli pravo na upis u akademsku 2022/23. godinu.

 

[SLGF id=16600]