NAREDBA Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, od 25.02.2022. godine

KRIZNI ŠTAB MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TK

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da 31.5.2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 29.05.2020. godine, člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-002027-5/20 od 23.02.2021. godine Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi NAREDBU

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 25.02.2022. god.

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA
Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Broj:13/1-33-1672-8-1-26/21
Tuzla, 25.02.2022. godine

 

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da 31.5.2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 29.05.2020. godine, člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-002027-5/20 od 23.02.2021. godine Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi NAREDBU, koju možete pogledati u cijelosti na sljedećm linku:

 

NAREDBA Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona
Naredba je donesena na sjednici održanoj 25.02.2022. god.