Naši studenti u polju privrede su lideri na svojim pozicijama – TEHNOLOŠKI FAKULTET

Univerzitet u Tuzli - RADIO KAMELEON - TEHNOLOŠKI FAKULTET

Tehnološki fakultet je savremena, visokoškolska ustanova priznata i prepoznatljiva po nastavnim i naučno-istraživačkim dostignućima svojih nastavnika, saradnika i studenata ne samo u BiH, nego i u bližem i širem okruženju.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 27.04.2022. god.

 

Završetkom srednje škole svi učenici se nalaze na životnoj raskrsnici i treba da odluče čime će se baviti cijeli život. Izabrati pravi fakultet nikad nije bilo lako. Radio Kameleon će zato u saradnji sa UNTZ pokušati transparentnije prikazati prednosti fakulteta.

Danas predstavljamo Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

Tehnološki fakultet počeo je sa radom 13.novembra 1959.godine, kada je u amfiteatar prvi put ušlo oko 120 brucoša iz skoro svih krajeva bivše Jugoslavije. Osnivanjem Univerziteta u Tuzli 1976. godine, Tehnološki fakultet nastavlja svoj rad u njegovom sastavu.

 

Univerzitet u Tuzli - Tehnološki fakultet

 

Danas je Tehnološki fakultet savremena, visokoškolska ustanova priznata i prepoznatljiva po nastavnim i naučno-istraživačkim dostignućima svojih nastavnika, saradnika i studenata ne samo u BiH, nego i u bližem i širem okruženju. U obrazovnom procesu, razvijamo i podstičemo uvođenje inovacionih edukacijskih programa i tehnologija, te kvalitetan istraživački rad, koji prije svega ima aplikativni karakter.

 

Univerzitet u Tuzli - Tehnološki fakultet

 

Razgovarali smo sa prodekanicom za nastavu i studentska pitanja Tehnološkog fakulteta, Dr. sc. Indirom Šestan koja nam je predstavila rad fakulteta, upisnu politiku i zašto baš treba da upišete ovaj fakultet.

 

 

 

Na Tehnološkom fakultetu u Tuzli se održava nastava na tri ciklusa studija.

 

Prvi ciklus studija ima četiri studijska programa:

Inženjerstvo i zaštita okoline – sa usmjerenjima Zaštita okoline i Zaštita na radu.

Prehrambena tehnologija – sa usmjerenjima Prehrambena tehnologija i Kvalitet i sigurnost hrane

Agronomija – sa usmjerenjima Biljna i Animalna proizvodnja

Hemijsko inženjerstvo i tehnologije – sa usmjerenjima Hemijsko inženjerstvo i tehnologija i Hemijsko inženjerstvo materijala.

 

Kada je u pitanju studijski program Agronomija prijemni ispit se polaže iz predmeta biologija i hemija, a na ostalim studijskim programima prijemni ispit se polaže samo iz hemije.

 

Sve dodatne informacije o upisu, studijskim odsjecima, predmetima koji se izučavaju, profesorima koji rade na Fakultetu, kao i testove za prijemne ispite možete pronaći na web stranici Fakulteta ili na Facebook stranici Tehnološkog fakulteta.

 

Izvor:

https://radiokameleon.ba/2022/04/21/tehnoloski-fakultet-tuzla-pravi-izbor-za-buducnost/

 

Vezani članci:

BUDUĆI STUDENTI