Neradni dan ponedeljak, 3. januar 2022. godine

GRB BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da u skladu sa Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), u Federaciji Bosne i Hercegovine se obilježava Nova godina. S obzirom da 2. januar 2022. godine pada u nedjelju, to će se praznikom smatrati i prvi naredni radni dan tj. 3. januar 2022. godine. Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 31.12.2021. god.

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), u Federaciji Bosne i Hercegovine se, kao federalni zakon, primjenjuje Zakon o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73).

 

U skladu sa pomenutim Zakonom, u Federaciji Bosne i Hercegovine se obilježava Nova godina. Navedenim Zakonom propisano je da se Nova godina proslavlja 1. i 2. januara. Ako jedan od dana u koje se slavi Nova godina pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni radni dan poslije ta dva dana. S obzirom da 2. januar 2022. godine pada u nedjelju, to će se praznikom smatrati i prvi naredni radni dan tj. 3. januar 2022. godine.

 

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

 

Izvor:
https://fmrsp.gov.ba/?p=6998