Nj.E. Ambasador Roem Kono održati će predavanje na Univerzitetu u Tuzli

Nj.E. Ambasador Roem Kono održati će predavanja pod nazivom Bhinneka Tunggal Ika “Unity in Diversity”: Introducing the Indonesian Official National Motto na Univerzitetu u Tuzli 02.03.2022.godine u 11.30 sati. Predavanje će se održati u hibridnom formatu.

-.-.-.-.-

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 23.02.2022.godineNj.E. Ambasador Roem Kono održati će predavanja pod nazivom Bhinneka Tunggal Ika “Unity in Diversity”: Introducing the Indonesian Official National Motto na Univerzitetu u Tuzli 02.03.2022.godine u 11.30 sati. Predavanje će se održati u hibridnom formatu.


Predavanje ima za cilj upoznati nas sa značenjem riječi Bhinneka Tunggal Ika (Jedinstvo u različitosti), koji ima jako važno značanje za narod Indonezije, to je državni moto Indonezije.


Narod Indonezije poštuje raznolikosti indonezijskog društva kao pluralnog društva, ali također priznaje važnost jedinstva. Jedinstvo u raznoličitosti formuliše sklad između različitosti i jedinstva, između razlika i sličnosti. Održavanje različitosti u društvu nije jednostavno za jednu naciju, te je potrebna spremnost da se sudjeluje u održavanju integriteta Indonezije kao nacije.


Link za Google Meet: meet.google.com/hnp-adtm-mqj