OBAVIJEST O BROJU SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, na studijske programe na kojima je ostao broj slobodnih mjesta po okončanju prvog upisnog roka.

-.-.-.-.-

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 23.07.2021. god. 

 

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, na studijske programe na kojima je ostao broj slobodnih mjesta po okončanju prvog upisnog roka.

 

DRUGI UPISNI ROK

a) Za fakultete Univerziteta u Tuzli:

– podnošenje prijava vršit će se od 23. 08. do 03. 09. 2021. godine;

– prijemni ispit održat će se 06. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

– privremena rang-lista kandidata objavit će se do 07. 09. 2021. godine;   

– konačna rang-lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, odnosno 13. 09. 2021. godine;

– upis primljenih kandidata obavit će se od 14. 09. do 17. 09. 2021. godine.

 

b) Za Akademiju dramskih umjetnosti:

– podnošenje prijava vršit će se od 23. 08. do 03. 09. 2021. godine;  

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 06. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se 07. 09. 2021.godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 08. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

– privremena rang-lista kandidata objavit će se 09. 09. 2021. godine;  

– konačna rang-lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, odnosno 15. 09. 2021. godine;

– upis primljenih kandidata obavit će se od 15. 09. do 17. 09. 2021. godine.

 

Fakultet/ADU

Studijski program

Budžet TK

Samofinans.

Vanredni

Akademija dramskih umjetnosti

 

Produkcija

 

5

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

Specijalna edukacija i rehabilitacija

12

 

 

Poremećaji u ponašanju

 

15

 

 

UKUPNO:

 1

27

 

Ekonomski fakultet

 

Ekonomija

 2

98

 

 

Poslovna ekonomija

 

 

25

 

Menadžment u turizmu

10

30

 

 

UKUPNO:

12

128

25

Fakultet elektrotehnike

 

Elektrotehnika i računarstvo

 

19

 

 

Tehnički odgoj i informatika

20

10

 

 

UKUPNO:

20

29

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Tjelesni odgoj i sport

11

10

 

 

Sportski trener

 

 

6

 

UKUPNO:

11

10

6

Filozofski fakultet

 

Bosanski jezik i književnost

9

5

 

 

Historija

11

5

 

 

Predškolski odgoj i obrazovanje

 

7

 

 

Razredna nastava

11

5

 

 

Turski jezik i književnost

7

10

 

 

Engleski jezik i književnost

 

4

 

 

Njemački jezik i književnost

 6

10

 

 

Žurnalistika

10

10

 

 

Pedagogija

6

10

 

 

Psihologija

 

1

 

 

Socijalni rad

 

10

 

 

Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija)

9

10

 

 

Filozofija-Sociologija

7

5

 

 

UKUPNO:

76

92

 

Farmaceutski fakultet

 

 

 

18

 

Mašinski fakultet

 

Energetika i termo-fluidni inženjering

24

15

 

 

Proizvodno mašinstvo

1

15

 

 

Mehatronika

 

10

 

 

UKUPNO:

25

40

 

Medicinski fakultet

 

Studij medicine

21

60

 

 

Studij fizioterapije

 

2

 

 

Studij sestrinstva

 

40

 

 

Studij radiološke tehnologije

 

8

 

 

Studij sanitarnog zdravstva

 

16

 

 

UKUPNO:

21 

126

 

Pravni fakultet

 

Opći studij

 15

10

10 

Prirodno-matematički fakultet

 

Matematika

21

15

 

 

Fizika

13

10

 

 

Geografija

13

10

 

 

Biologija

11

20

 

 

Hemija

14

10

 

 

Turizmologija

13

10

 

 

UKUPNO:

85

75

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Rudarstvo

15

10

 

 

Geologija

17

10

 

 

Građevinarstvo

 

15

 

 

Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

9

5

 

 

Sigurnost i pomoć

2

5

 

 

UKUPNO:

43

45

 

Tehnološki fakultet

 

Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

17

15

 

 

Prehrambena tehnologija

11

15

 

 

Inženjerstvo zaštite okoline

14

10

 

 

Agronomija

15

15

 

 

UKUPNO:

57

55