OBAVIJEST O ODBARNI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amila Hadžibeganović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

Amila Hadžibeganović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „A Conceptual Blending Analysis of Multimodal Humor Related to the COVID-19 Pandemic (Analiza multimodalnog humora o pandemiji COVID-19 teorijom konceptualne integracije)“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 23.06.2022. u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr.sc. Adisa Imamović, redovna profesorica izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednica Komisije,
  2. Dr.sc. Sanja Berberović, vanredna profesorica izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. Dr.sc. Nihada Delibegović Džanić, vanredna profesorica izabrana za užu naučnu oblast, „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.


Rezervni član Komisije: dr. sc. Tanja Pavlović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Pandemija COVID-19 je drastično promijenila život, u odnosu na to kakav je on bio prije decembra 2019. godine, zbog ograničenja postavljenih u svrhu sprječavanja širenja virusa, direktnih iskustava sa virusom i vakcinacije protiv virusa. Nešto što ovako značajno utiče na cijelo društvo neizbježno se odražava na jezik. Ovaj magistarski rad će analizirati jezik korišten u jednom dijelu diskursa o COVID-19, tj. multimodalnom humorističnom diskursu o COVID-19 vakcinaciji u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj diskurs je odabran zbog dostupnosti i činjenice da su oblici u kojima semože pojaviti pogodni za savremenu publiku koja je navikla konzumirati audio-vizuelne informacije. Stoga su političke karikature, statični verbalno-slikovni internetski memovi i segmenti iz kasnovečernjih emisija analizirani koristeći teoriju konceptualne integracije (Fauconnier & Turner, 2002) kako bi se otkrio nesklad koji stvara humor (Coulson, 2002; Marín-Arrese, 2008), otkrivajući teme i mišljenja o COVID-19 vakcinaciji, i utvrdilo kakvu ulogu ima multimodalnost u stvaranju značenja.