OBAVIJEST O ODBARNI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Elvir Muminović, bachelor inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 22.02.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Elvir Muminović, bachelor inženjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Promjena energetsko nutritivne vrijednosti domaćih keksa ovisno o sastavu“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 29.02.2024. godine u 10,00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Amel Selimović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Dijana Miličević, redovni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Tijana Brčina, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

Konzumiranje keksa ne mora se uvijek poistovijetiti sa unosom velike količine nezdravih sastojaka. Pažljivo odabrani sastojci i dodaci koji se koriste za proizvodnju keksa mogu imati pozitivan rezultat u smislu dobijanje finalnog proizvoda u rangu dijetalnog proizvoda sa minimalnom količinom šećera, a zadovoljavajućeg okusa.
Plan istraživanja se sastoji od nekoliko dijelova i to: ispitivanje sastojaka za keks, priprema keksa po tačno određenim recepturama, određivanje sastava tijesta za keks, određivanje osnovnih sastojaka keksa i energetsko-nutritivne vrijednosti, kao i senzorska ocjena gotovog proizvoda, te eksperimentalnog dijela.
Na osnovu dobijenih rezultata razlike kiselosti između integralnog i pšeničnog brašna su vrlo male, a stepen kiselosti povećavao se sa stepenom izmeljavanja. Niska vlažnost u keksu je znatno poboljšala njihovu kvalitetu, ali i trajnost, a udio masti u keksu su još više doprinjele u tome, jer je udio u svakom uzorku bila niska. Najbolji ocjenjeni keksi su bili sa kuhinjskim šećerom i pšeničnim brašnom, kao i keksi sa pšeničnim brašnom i dodatkom stevije kao zaslađivača.