OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Amna Karić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 08.12.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Amna Karić, MA, dana 09.01.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija procesa uklanjanja jona olova iz vodenih rastvora primjenom prirodnog bentonita kao adsorbenta“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Amra Odobašić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2.  Dr.sci. Gordan Avdić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Hemijsko inženjerstvo“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Edisa Papraćanin, docent izabrana za užu naučnu oblast „Hemijsko inženjerstvo“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.