OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Arnela Smajić Bećić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 11.05.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Arnela Smajić Bećić, MA, dana 23.06.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Istraživanje uticaja prirodnih i sintetskih antioksidanasa na ulje za prženje hrane“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Dijana Miličević, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast “Prehrambena tehnologija” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Ramzija Cvrk, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast “Prehrambena tehnologija” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Tijana Brčina, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast “Prehrambena tehnologija” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.