OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Bećirović dr Amela

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.02.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Bećirović dr Amela, dana 15.03.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Fenotipske, genotipske i epidemiološke karakteristike MRSA izolata u UKC Tuzla u periodu od 2009. do 2019. godine, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci.   Sead Ahmetagić, profesor emeritus izabranza nastavni predmet „Infektologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci.   Fatima Numanović, redovni profesor  izabranaza nastavni predmet „Medicinska mikrobiologija sa imunologijom“ i „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci.   Merima Gegić, docent izabranaza nastavni predmet „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzličlan.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.