OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Ćazim Šarić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2022. godine


O B J A V LJ U J E

da će Ćazim Šarić, MA dana 15.03.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Geneza termalnih voda u slivu rijeke Krivaje“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Izet Žigić, profesor emeritus za užu naučnu oblast “Hidrogeologija i hidrotehnika” na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Ferid Skopljak, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Hidrogeologija i hidrotehnika” na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Dinka Pašić-Škripić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Hidrogeologija i hidrotehnika” na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.