OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Cerovac dr Anis

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 29.04.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Cerovac dr Anis, dana 17.06.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Tumorski markeri (HE 4, CA 125, CA 15-3), transvaginalna sonografija i MRI u procjeni stepena invazije miometrija kod karcinoma endometrija“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Gordana Bogdanović, vanredni profesor izabrana za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Dženita Ljuca, redovni profesor izabrana za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Gordana Grgić, vanredni profesor izabrana za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 16 sati.


Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.