OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Dževad Forčaković, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.04.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Dževad Forčaković, MA, dana 18.05.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Mineralno-sirovinski potencijal Bugojanskog ugljonosnog basena“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Neđo Đurić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Geologija i inžinjerska geologija“ na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, predsjednik,
  2. Dr. sci. Rejhana Dervišević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Geološko inženjerstvo“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Izudin Đulović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Regionalna geologija“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.