OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Jasmin Hrnjadović, MA građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.06.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Jasmin Hrnjadović, MA građevinarstva, dana 14.07.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Analiza potrošnje vode u sistemu vodosnadbijevanja primjenom nelinearne funkcije koeficijenta neravnomjernost, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast “Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja” na Rudarsko-geološko-građevinskomfakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik, 
  2. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesorizabran za užu naučnu oblast “Hidrotehnika”na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Gordan Prskalo, vanredni profesorizabran za užu naučnu oblast “Hidrotehnika i geotehnika” na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru,član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.