OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Jasmina Dedić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2022. godine


O B J A V LJ U J E

da će Jasmina Dedić, MA dana 12.03.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj mineralnih i ksenobiotiskih jedinjenja na mehanizam ekskrecije ekstracelularnih enzima i njihova uloga u razvoju infektivnih bolesti“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Zorica Hodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Opšta i neorganska hemija”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Aldina Kesić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Opšta i neorganska hemija”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Nadira Ibrišimović-Mehmedinović, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Opšta i neorganska hemija” Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  4. dr. sci. Mirza Ibrišimović, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Medicinska biologija” Sarajevo School of Science and Technology, Sarajevo, član,
  5. dr. sci. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor za nastavni predmet “Dermatovenerologija” Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.