OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Kemal Avdagić, magistar engleskog jezika i književnosti

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Kemal Avdagić, magistar engleskog jezika i književnosti, dana 28.09.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Systemic Functional Grammar as a descriptive tool in Critical Discourse Analysis of political discourse of the European Union officials in regard to the accession of Bosnia and Herzegovina to the European Union” (“Sistemska funkcionalna gramatika kao deskriptivni alat kritičke analize diskursa za istraživanje političkog diskursa zvaničnika Evropske unije u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji”)“, pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr. sci. Tanja Pavlović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2.  Dr. sci. Mirza Džanić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Sanel Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.