OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Kovačević dr Mirza

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.03.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će Kovačević dr Mirza, dana 19.04.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Trijodtironin hormonska nadomjesna terapija kod pacijenata u septičnom šoku sa sindromom eutiroidnom bolesti, pred Komisijom u sastavu:

  1. sci. Semir Imamović, vanredni profesorizabran za nastavni predmet „Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. sci. Višnja Nesek Adam, vanredni profesor izabranaza nastavni predmet „Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, (ekvivalentno izboru na nastavnom predmetu „Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član,
  3. sci. Samir Delibegović, redovni profesor izabranza nastavni predmet „Hirurgija“  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 16,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.