OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Martina Tanović, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 16.11.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Martina Tanović, MA dana 18.12.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Proizvodnja musli pločica postupkom minimalnog procesiranja“, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Marko Jukić, redovni profesor, naučno polje ˝Prehrambena tehnologija˝,
  naučno područje ˝Biotehničke znanosti˝, Prehrambeno – tehnološki fakultet
  Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer Osijek, predsjednik,
 2. Dr. sci. Dijana Miličević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“,
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr. sci. Gordan Avdić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Hemijsko inženjerstvo“,
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će u Amfiteatru Tehološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.