OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Mirela Briga, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 14.09.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Mirela Briga, MA dana 09.10.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj dodatka ulja crnog kima (Nigella sativa L.) na fizičko – hemijske karakteristike i antioksidativna svojstva meda“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Husejin Keran, redovni profesor za užu naučnu oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2.  Dr. sci. Amra Odobašić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Fizikalna hemija i
    elektrohemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3.  Dr. sci. Aldina Kesić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“
    Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.