OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. ph. Alma Mujkić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 06.05.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

da će mr. ph. Alma Mujkić, dana 30.06.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj antioksidanasa na amiloidnu fibrilaciju; in vitro studije na modelu čovječijeg stefina B i cistatina C“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Aida Smajlović, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Biohemija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Eva Žerovnik, redovni profesor za užu naučnu oblast “Biohemija” na Međunarodnoj
    posdiplomskoj školi instituta „Jožef Stefan“ u Ljubljani, član,
  3. dr. sci. Adaleta Softić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Biohemija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.