OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.ph. Enida Karić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 17.11.2023. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.ph. Enida Karić, dana 21.12.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Izrada i ispitivanje aktivnosti i stabilnosti formulacija U/V krema sa α-arbutinom i krema sa ekstraktom tratinčice (Bellis perennis L), pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adaleta Softić, redovni profesorizabrana za užu naučnu oblast “Biohemija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Saša Pilipović, vanredni profesorizabran za užu naučnu oblast “Farmaceutska tehnologija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Merima Ibišević, docentizabrana za užu naučnu oblast “Farmaceutska tehnologija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru A1 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.