OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Ahmed Mušija

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.12.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

da će mr.sci. Ahmed Mušija, dana 08.01.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Pouzdanost RMR klasifikacije u složenim geotehničkim uslovima kod izgradnje cestovnih tunela, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci.   Adnan Ibrahimović, redovni profesor  izabranza   nastavni   predmet   „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci.   Kenan Mandžić, redovni profesor  izabranza   nastavni   predmet   „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci.   Kemal Gutić, redovni profesor  izabranza   nastavni   predmet   „Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina“na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani,  doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.