OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Aldijana Avdić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 01.11.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr. sci. Aldijana Avdić dana 09.12.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Molekularno-genetička karakterizacija polimorfizma ApoE gena i VNTR polimorfizma eNOS gena u humanoj populaciji Tuzlanskog kantona“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Lejla Pojskić, vanredni profesor, oblast “Biotehnologija”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. dr. sci. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija” Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Snježana Hodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija” Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.