OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Alma Glinac

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 08.12.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

da će mr.sci. Alma Glinac, dana 11.01.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Multikomponentni edukacijskorehabilitacijski tretman kod osoba nakon moždanog udara, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. EdinaŠarić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2.  Dr. sci. VesnaBratovčić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Edina Kuduzović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.