OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Bošnjić dr Jasmina

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.03.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Bošnjić dr Jasmina, dana 26.04.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Značaj troponina i D-dimera u predikciji plućne embolije u metaboličkom sindromu, pred Komisijom u sastavu:

  1. sci. Selmira Brkić, redovni profesor izabrana za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. sci. Denijal Tulumović, redovni profesor izabran za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. sci. Senaid Trnačević, profesor emeritus izabranza nastavni predmet „Interna medicina“  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani,  a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.