OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Emir Halilović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Emir Halilović, dana 14.09.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Molekularno-genetička struktura i porijeklo populacija Roma u Bosni i Hercegovini“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Naris Pojskić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Laboratorijske eksperimentalne tehnologije“ na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, naučni savjetnik za uže naučne oblasti Genetika i Molekularna biologija na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr. sci. Adisa Ahmić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelija i mikrobiologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Amela Hercegovac, vanredni profeosor izabrana za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelija i mikrobiologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.