OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Ferid Osmanović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.06.2021. godine

O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Ferid Osmanović, dana 19.07.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija strukture tokova materijala sa ciljem povećanja konkurentnosti proizvodnog sistema“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Edin Cerjaković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Alan Topčić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Slađan Lovrić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli, u Gimnaziji „Meša Selimović“ u Tuzli sa početkom u 12,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.