OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci Jasenko Čomić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 14.01.2021. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. sci Jasenko Čomić, dana 15.02.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Upravljanje geohazardima na području Tuzlanskog basena“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Neđo Đurić, redovni profesor, uža naučna oblast „Geologija i inženjerska geologija“, Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, predsjednik,
  2. dr. sci. Rejhana Dervišević, redovni profesor, uža naučna oblast „Geološko inženjerstvo“,Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Sejfudin Vrabac, profesor emeritus, uža naučna oblast „Regionalna geologija“ Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,30 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.