OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Nedim Ganibegović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.06.2021. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će mr. sci. Nedim Ganibegović, dana 19.07.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Modeliranje procesa sagorijevanja ugljenog praha u parnom kotlu sa primjenjenim primarnim mjerama za smanjenje NOx“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Izudin Delić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Toplotna i fluidna tehnika“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Indira Buljubašić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Energetska postrojenja i ekologija“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Midhat Osmić, docent za užu naučnu oblast „Energetska postrojenja i ekologija“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli, u Gimnaziji „Meša Selimović“ u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.