OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Pilavdžić dr Adisa

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.02.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Pilavdžić dr Adisa, dana 08.03.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Promjene makularne mikrocirkulacije određene optičkom koherentnom tomografijom-angiografijom nakon COVID-19 infekcije, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci.   Sanja Sefić Kasumović, vanredni profesor  izabranaza nastavni predmet „Oftalmologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci.   Suzana Pavljašević, vanredni profesor  izabranaza nastavni predmet „Oftalmologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci.   Meliha Halilbašić, docent  izabranaza nastavni predmet „Oftalmologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzličlan.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Učionici anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani,  a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.