OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Vesna Zukić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.01.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

da će mr.sci. Vesna Zukić, dana 16.02.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Izgradnja inkluzivnih finansijskih sistema u funkciji ekonomskog rasta zemalja Jugoistočne Evrope, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci.   Emira Kozarević, redovni profesor  izabranaza užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci.   Meldina Kokorović Jukan, vanredni profesor  izabranaza užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr.sci. Jasmina Okičić Džindo, redovni profesor  izabranaza užu naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.