OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr.sci. Željka Stjepić Srkalović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 13.01.2023. godine


O B J A V LJ U J E

 

da će mr.sci. Željka Stjepić Srkalović dana 16.02.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Prostorno i geološko vrednovanje tla grada Tuzla“ , pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Dragoslav Pavić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Fizička geografija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, predsjednik,
  2. Dr. sci. Semir Ahmetbegović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Fizička geografija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Alen Lepirica, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Fizička geografija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.