OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Zlatko Mušanović

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.06.2021. godine

O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Zlatko Mušanović, dana 21.07.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj relaksacijskih rezova na rožnični astigmatizam u toku operacije katarakte“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Šefik Hasukić, redovni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. Vahid Jusufović, redovni profesor za nastavni predmet „Oftalmologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član;
  3. dr. sci. Suzana Pavljašević, vanredni profesor za nastavni predmet „Oftalmologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.