OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Nahid Unkić, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 22.10.2021. godine

 


O B J A V LJ U J E

 

da će Nahid Unkić, MA, dana 22.11.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Razvoj modela odlučivanja domaćinstava zasnovan na teoriji ograničene racionalnosti“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Sejfudin Zahirović, redovni professor, za užu naučnu oblast “Teorija odlučivanja” (Kvantitatina ekonomija), Ekonomski fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Jasmina Okičić, vanredni profesor, za užu naučna oblast “Kvantitativna ekonomija”
    Ekonomski fakulteta Univerziteta u Tuzli, član/mentor,
  3. Dr. sci. Safet Kozarević, redovni profesor, za užu naučnu oblast “Kvatitativna ekonomija”
    Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.