OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Nedim Hodžić

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 14.01.2021. godine


O B J A V LJ U J E

da će Nedim Hodžić, MA dana 26.02.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uklanjanje teških metala iz otpadne vode primjenom prirodnog i modificiranog bentonita i pirofilita“, pred Komisijom u sastavu:

  1.  dr.sci. Vahida Selimbašić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite
    okoline“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2.  dr.sci. Abdel Đozić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
    Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3.  dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Fizikalna hemija i
    elektrohemija“ Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.