OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Nišlić dr Edin

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 08.12.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Nišlić dr Edin, dana 13.01.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Morfološke i funkcionalne promjene žute mrlje i optičkog nerva u bolesnika sa presađenim bubregom“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Vahid Jusufović, redovni profesor izabran za nastavni predmet „Oftalmologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Senaid Trnačević, profesor emeritus izabran za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Denijal Tulumović, redovni profesor izabran za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicniskog fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.